Η ανάπτυξη σύνθετων έργων χρειάζεται ακρίβεια και όσο το δυνατόν πιο απλοποιημένη προσέγγιση. Οι περισσότερες web εφαρμογές αναπτύσσονται σε PHP Frameworks. Αυτά τα Frameworks προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια, ακεραιότητα και φυσικά ευκολία, άρα μικρότερο κόστος ανάπτυξης.

Το Laravel θεωρείται το καλύτερο PHP Framework αυτή τη στιγμή, από την κοινότητα των προγραμματιστών. Προσθέτει εγκυρότητα και υπεροχή στο σύνολο του έργου ενώ διευκολύνει την ανάπτυξη με τα ενσωματωμένα εργαλεία προγραμματιστών που διαθέτει καθώς και με την ευκολία εγκατάστασης σε σχέση με άλλα frameworks.
Παρακάτω θα αναλύσουμε τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης του Laravel.

1. Αρχιτεκτονική MVC

Το Laravel δουλεύει με την αρχιτεκτονική του MVC, δηλαδή Model – View – Controller, που εξασφαλίζει την καλύτερη διάκριση μεταξύ της λογικής της εφαρμογής και της παρουσίασής της. Επιτρέπει τον διαχωρισμό της διαδικασίας ανάπτυξης και έτσι πετυχαίνει βελτιωμένη απόδοση σε κάθε τομέα. Έτσι, οι προγραμματιστές μπορούν να γράψουν «καθαρότερο» κώδικα και φυσικά να έχουν μία πιο εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση του έργου.

2. Εργαλείο templating

Τον ενσωματωμένο templating εργαλείο ονομάζεται Blade και βοηθά στην δυναμική παρουσίαση του περιεχομένου της web εφαρμογής. Τα templates του Laravel φορτώνουν γρήγορα και μπορούν εύκολα να επεκταθούν μέσω μιας πληθώρας widgets που χρησιμοποιούν CSS και JS κώδικα.

3. Απλό και γρήγορο σύστημα ORM

Το ORM ή Object-Relational Mapping, είναι μία βασική λειτουργία για την ανάπτυξη σύνθετων web εφαρμογών. Το Laravel έχει το γρηγορότερο και καλύτερο σύστημα ORM που ονομάζεται Eloquent. Περιλαμβάνει ένα Active Record pattern, που μας επιτρέπει να γράφουμε σύνθετα ερωτήματα SQL με απλή PHP σύνταξη. Ο κάθε πίνακας της βάσης δεδομένων, έχει τα ανάλογα μοντέλα για την διασύνδεση του με την εφαρμογή.

4. Γραμμή εντολών – Artisan Command Line

Η γραμμή εντολών δημιουργεί και διαχειρίζεται το περιβάλλον του έργου. Απλοποιεί επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και εργασίες που χρειάζεται να γίνουν manual. Το Laravel έχει ένα ενσωματωμένο εργαλείου που ονομάζεται Artisan για χρήση command line. Αυτό το εργαλείο βοηθά στη δημιουργία του λεγόμενου skeleton code καθώς και της αρχιτεκτονικής της βάσης δεδομένων μαζί με τα migrations. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ευκολότερη διαχείριση της βάσης δεδομένων. Επίσης χρησιμοποιείται για την δημιουργία αρχείων MVC καθώς και τη δημιουργία προσαρμοσμένων εντολών.

5. Σύστημα Modular Packaging

Η ανάπτυξη εφαρμογών σε Laravel βασίζεται στις 20 βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά modules. Αυτό το αρθρωτό σύστημα βοηθά στην ανάπτυξη responsive εφαρμογών. Βασίζεται πάνω στις πιο πρόσφατες αρχές της PHP για να ολοκληρώσει την διαδικασία ανάπτυξης σε έναν πιο λογικό χρόνο. Επίσης, μπορούμε να προσθέσουμε πάνω από 5,000 πακέτα για διάφορες χρήσεις.

6. Σύστημα Migration

Με το σύστημα database migration, το Laravel διευκολύνει την επέκταση της βάσης δεδομένων χωρίς να χρειάζεται η επαναδημιουργία της κάθε φορά. Προστατεύει τα σημαντικά δεδομένα ανάπτυξης και επιτρέπει αλλαγές στην σύνταξη PHP αντί για την χρήση της SQL. Έχει ενσωματωμένο το Laravel Scema Builder και μπορούμε να έχουμε σε version control την δημιουργία πινάκων με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο.

7. Ενσωματωμένες βιβλιοθήκες

Το Laravel έχει ένα τεράστιο αριθμό προδιαμορφωμένων βιβλιοθηκών object-oriented για την εξομάλυνση και τον εξορθολογισμό της διαδικασίας ανάπτυξης. Η βιβλιοθήκη Authentication προσφέρει σημαντικές λειτουργίες όπως προστασία CSRF , Bcrypt hashing, κρυπτογράφηση κωδικών, επαναφορά κωδικών, κ.λ.π.

8. Μοναδικό Micro-Framework

Υπάρχει συνοδευτικά με το laravel ένα μοναδικό micro-framework που ονομάζεται Lumen. Το Lumen δουλεύει σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Laravel αλλά εστιάζει σε πολύ γρήγορες εφαρμογές, ενώ συνήθως χρησιμοποιείται για δημιουργία υπηρεσιών που βασίζονται στο Laravel με πολύ πιο γρήγορα APIs.

9. Εξαιρετικές λειτουργίες ασφάλειας

Το Laravel είναι ένα framework που παρέχει μια αλάνθαστη ασφάλεια σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης αλλά και στο τελικό έργο. Προστατεύει την εφαρμογή από σοβαρές απειλές όπως CSR forgery, SQL injections και cross-site scripting. Το Laravel χρησιμοποιεί hashed και salted passwords που δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε plain text στην βάση δεδομένων. Λειτουργεί με τον αλγόριθμο Bcrypt hashing που δημιουργεί κρυπτογραφημένα passwords. Επίσης, χρησιμοποιεί SQL statements για να αποτρέψει επιθέσεις.

10. Απλοποιημένη διαδικασία Unit Testing

Αυτό είναι το πιο θαυμαστό χαρακτηριστικό του Laravel. Προστατεύει από μη αναμενόμενες συμπεριφορές της εφαρμογής, τρέχοντας διάφορα test κάθε φορά. Έχει stable releases και μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει γνωστά σφάλματα. Αυτή η λειτουργία του unit testing καταναλώνει αρκετό χρόνο ανάπτυξης, αλλά επιτρέπει την ορθή λειτουργία και την απαλοιφή των λαθών της εφαρμογής. Εκτός από αυτό, περιλαμβάνει και advanced helper modes για πιο περιγραφικό testing που δουλεύει σε πραγματικές καταστάσεις και συμπεριφορές πραγματικών χρηστών.

Συμπέρασμα

Το Laravel προσφέρει μοναδικές και επεκτάσιμες λύσεις. Έχει μία τεράστια κοινότητα προγραμματιστών και είναι εξαιρετικά προσιτό οικονομικά. Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχουν πολλά ακόμα πλεονεκτήματα της χρήσης του καλύτερου PHP framework για την ανάπτυξη της εφαρμογή σας.
Στη firebit χρησιμοποιούμε, μελετάμε και επεκτείνουμε συνεχώς το Laravel Framework για να παρέχουμε στους πελάτες μας τις πιο ασφαλείς, ακέραιες και επεκτάσιμες web εφαρμογές, πάντα σε προσιτό κόστος.