Τι είναι η TypeScript?

H JavaScript είναι πλέον παντού. Με την τεράστια δυναμική που αποκτούν τα κορυφαία JavaScript frameworks όπως Angular, React, NativeScript, Ionic, Vue κ.α., μοιραία γεννιέται το ερώτημα: Πως [...]